Nettopp norsk Vg1. Norsk Vg1. YF

Nettstedet til Nettopp norsk Vg1 er et supplement til læreboka Nettopp norsk Vg1, men kan også brukes uavhengig av læreverk.

Nettopp norsk Vg1 dekker læreplanen i norsk Vg1 YF, og består av en sammenslått lærebok for Vg1 og Vg2 eller enkeltbok for Vg1, arbeidsbok, ressursbok for læreren og nettsted for elev og lærer.

Nettstedet inneholder oppgaver og andre ressurser knyttet til hver enkelt hoveddel i læreboka. Dessuten tilbys lydressurser, animasjoner og fagrelaterte videoklipp, blant annet fra NRKs arkiv. Oppgavene er nivådifferensierte. Nettstedet inneholder også Tekstbanken med norsk og oversatt sakprosa og skjønnlitteratur, samt forfatteromtaler. Brukere av nettstedet til Nettopp norsk Vg1 har også tilgang til det digitale læringsverktøyet Leselaben. Lærerne har også tilgang til en egen lærerressurs med blant annet tips og forslag til opplegg knyttet til alle lærebokartiklene. I tillegg finnes artikler fra fagblader, metodisk teori og forslag til årsplaner. Lærerressursen inneholder også en del lyd- og videoklipp, og en pdf i utskriftsformat av arbeidsstoffet på elevnettstedet. Lærernettstedet gir tilgang til både Vg1- og Vg2-ressursene.

Veil. pris ekskl. mva.
Elevlisens: kr 100,-
Lærerlisens*: kr 1100,-
*pris per skole per lærernettsted (samme pris for en eller flere lærerlisenser)
I tillegg kommer 25% mva. på alle priser.

I august og september har du gratis tilgang til dette nettstedet via www.lokus.no. Du trenger ikke å logge deg inn.

Fra og med 1. oktober må du ha brukernavn og passord. Dersom skolen ikke allerede har registrert deg med brukerkonto på Lokus portal, går du inn på www.lokus.no, oppretter brukerkonto via lenken "Ny bruker" og følger videre instruksjoner.
Det er skolens lokusadministrator som godkjenner nettstedtilgang utover gratisperioden.

Støtter kompetansemålene

 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
 • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid
 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land

Kontaktinformasjon

Kontakt oss
Telefon: 22 400 455
Besøk våre nettsider

Tilhører fagområdene

Relatert til læreplanene