Inn i livet

Inn i livet 1–7 er utarbeidd etter den nye læreplanen i RLE. Verket gjer RLE-undervisninga spennande for elevane ved at dei møter jamaldringar som fortel kva det vil seie å vere jøde, kristen, muslim, buddhist osv. Ressursboka for læraren inneheld oppgåver, framlegg til undervisningsopplegg, forteljingar og forklarande tekstar til bilete.

Inn i livet

 • framstiller religionar og livssyn tematisk og samanliknande
 • går frå det nære til det fjerne
 • aktiviserer gjennom oppgåver og filosofiske samtalar

Støtter kompetansemålene

 • fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen
 • samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett
 • fortelle om filosofen Sokrates
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • fortelle om en av hinduismens guder og gudinner
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen
 • samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider
 • fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam
 • samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider
 • fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen
 • samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider
 • beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen
 • kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske
 • lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger
 • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme
 • lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn
 • samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier

Kontaktinformasjon

Tilhører årstrinn

Tilhører fagområdene

Relatert til læreplanene